Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk

Opdatering den 23. maj 2022

Der blev den 18. januar 2022 afholdt hovedforhandling ved Landsrett...

Hovedforhandling - Landsretten

Der skulle være afholdt hovedforhandling ved Landsretten den 18. ja...

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk amba under likvidation.

Advokat David Schouenborg er i forbindelse hermed blevet udpeget som likvidator.
Al fremtidig henvendelse vedrørende virksomheden bedes derfor rettes til ulk@jslaw.dk eller på tlf. 22 63 81 83.