Priser

Fjernvarmeværkets priser fra 01/07/2017 til 30/06/2018

Alle priser er inkl. moms.

Fast Afgift pr. År: Kr. 97,15,-
M2 Afgift pr. År: Kr. 45,72,-
Afgift til staten pr. År: Kr. 325,51,-
Målerleje pr. År: Kr. 500,-
Pris pr. MWh: Kr. 1.010,12,-
Priseksempel Standard Hus (130 M2 / 18,1 MWh)  
Fast Afgift, M2 Afgift, Afgift til staten og Målerleje: Kr. 6.866,26,-
Forbrug, 18,1 MWh: Kr. 18.283,17,-
I Alt: Kr. 25.149,43,-
Tilslutnings priser:  
Tilslutning, inkl. unit + stikledning op til 30m: Kr. 35.000,-
Stikledning over 30m: Kr. 800,- pr. meter.
Gebyrer:  
1. Rykkerskrivelse: Kr. 48,-
Inkasso/Advokat: Kostpris.
Flyttegebyr: Kr. 190,-
Lukningsgebyr + Faktiske omkostninger til låsesmed: Kr. 565,-
Oplukningsgebyr: Kr. 290,-
Rentetilskrivning: Renten udgør Danmarks Nationalbanks officielle udlånsrente med et tillæg på 7%
Udstykning af byggegrund parcel eller erhverv.

Ved udstykning, hvor der skal nedlægges nye hovedledninger til fremføring af fjernvarme, vil udgiften blive pålignet bygherren.
Kostpris.

Den samlede varmeudgift betales a conto 10 gange om året i lige store rater. Betalingen forfalder d. 1. i hver måned. I juni og juli betales der ikke.

Afregningsaflæsningen foretages i juni. Slutafregningen udsendes sammen med a conto opkrævningen for august.