Grundet uheldig formulering fra Randers Kommunes side, i forbindelse med udsendt brev til værkets andelshavere, blev værkets advokat nødt til at tage kontakt til Randers Kommune og rejse kritik herom.

Optagelse fra Byrådsmøde d. 17 maj 2016, omhandlende advokatens henvendelse og lukning af værket.

DOWNLOAD
I069781 V1 Brev Til Randers Kommune
DOWNLOAD
Brev Til Advokat