Grundet uheldig formulering fra Randers Kommunes side, i forbindelse med udsendt brev til værkets andelshavere, blev værkets advokat nødt til at tage kontakt til Randers Kommune og rejse kritik herom.

Optagelse fra Byrådsmøde d. 17 maj 2016, omhandlende advokatens henvendelse og lukning af værket.