Det blev på den ekstraordinære generalforsamling d. 10/02/2016 vedtaget, med kvalificeret flertal, at lukning af værket og processen omkring dette sættes i gang.