Det er meget vigtigt at alle finder en egnet individuel varmeløsning hurtigst muligt, priserne herunder taler deres eget tydelige sprog.

Hvis man har brug for hjælp til at vælge hvilken løsning man bør købe står Kjeld Andreasen og Peter Lembcke stadig parat.

Værkets advokat Claus Vogelius vil meget gerne høre fra jer hvis I står helt på bar bund mht at financierer jeres nye varmekilde.
Han vil kontakte kommunen for måske ad den vej at kunne finde en løsning.Vi kan dog ikke love noget, men det bør forsøges.

I kan skrive til Claus på cvo@gangsted.dk  eller på formand.ulk@gmail.com så skal bestyrelsen nok formidle videre til Claus Vogelius."


Dokumentet budget scenarier beskriver følgende:

Side 1 af priserne er kommunens krav om 50/50 med 65 forbrugere tilbage
Side 2 er hvis vi havde bibeholdt vores oprindelige tarifering ligeledes med 65 forbrugere tilbage 
Side 3 50/50 med 55 forbrugere tilbage
Side 4 50/50 med 40 forbrugere tilbage

Referat fra infomødet.