Nyheder

Hovedforhandling - Landsretten

I opdateringen fra den 9. juni 2021 fremgår det, at de sagsøgte havde anket byretsdommen til Landsretten.  Der er berammet dato til hovedforhandling i…

Generalforsamling 2021

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk har gæld til Skattestyrelsen. Dette har resulteret i, at vi er blevet kontaktet af Gældsstyrelsen, som har foreta…

Opdatering den 9. juni 2021

Der blev den 15. april 2021 afholdt hovedforhandling i sagerne mod de sagsøgte. Kraftvarmeværket fik medhold i sagerne.  Efterfølgende har de sagsøgte…

Opdatering den 10. november 2020

Der er berammet en dato til hovedforhandling i retssagerne. Hovedforhandling er berammet til den 15. april 2021.

Opdatering den 6. november 2020

Opdatering 27. oktober 2020

Grundet besværliggørelse af generalforsamlingen på grund af restriktionerne i forbindelse med COVID-19, vil generalforsamlingen den 29. oktober 2020 b…

Opdatering den 26. oktober 2020

Grundet omstændighederne med COVID-19, så vil der alene skulle stemmes om godkendelse af regnskab.  Årsregnskabet 2019-20 ligger på hjemmesiden. Det k…

Opdatering den 26. oktober 2020

Fredag den 23. oktober 2020 blev der indført yderligere restriktioner. Dette betyder, at der nu er et forsamlingsforbud for mere end 10 personer på sa…

Opdatering den 21. oktober 2020

Efter flere henvendelse angående punkt 7 ”Afstemning om betaling af engangsbeløb” til generalforsamlingen, vil vi gerne tilknytte et par kommentar. De…