Nyheder

Opdatering den 23. maj 2022

Der blev den 18. januar 2022 afholdt hovedforhandling ved Landsretten, hvor Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk fik medhold. 

Hovedforhandling - Landsretten

Der skulle være afholdt hovedforhandling ved Landsretten den 18. januar 2022, men grundet sygdom, er denne udskudt til den 21. april 2022. 

Hovedforhandling - Landsretten

I opdateringen fra den 9. juni 2021 fremgår det, at de sagsøgte havde anket byretsdommen til Landsretten.  Der er berammet dato til hovedforhandling i…

Generalforsamling 2021

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk har gæld til Skattestyrelsen. Dette har resulteret i, at vi er blevet kontaktet af Gældsstyrelsen, som har foreta…

Opdatering den 9. juni 2021

Der blev den 15. april 2021 afholdt hovedforhandling i sagerne mod de sagsøgte. Kraftvarmeværket fik medhold i sagerne.  Efterfølgende har de sagsøgte…

Opdatering den 10. november 2020

Der er berammet en dato til hovedforhandling i retssagerne. Hovedforhandling er berammet til den 15. april 2021.

Opdatering den 6. november 2020

Opdatering 27. oktober 2020

Grundet besværliggørelse af generalforsamlingen på grund af restriktionerne i forbindelse med COVID-19, vil generalforsamlingen den 29. oktober 2020 b…

Opdatering den 26. oktober 2020

Grundet omstændighederne med COVID-19, så vil der alene skulle stemmes om godkendelse af regnskab.  Årsregnskabet 2019-20 ligger på hjemmesiden. Det k…