Nyheder

Opdatering den 23. maj 2022

Der blev den 18. januar 2022 afholdt hovedforhandling ved Landsretten, hvor Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk fik medhold. 

Hovedforhandling - Landsretten

Der skulle være afholdt hovedforhandling ved Landsretten den 18. januar 2022, men grundet sygdom, er denne udskudt til den 21. april 2022. 

Hovedforhandling - Landsretten

I opdateringen fra den 9. juni 2021 fremgår det, at de sagsøgte havde anket byretsdommen til Landsretten.  Der er berammet dato til hovedforhandling i…

Generalforsamling 2021

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk har gæld til Skattestyrelsen. Dette har resulteret i, at vi er blevet kontaktet af Gældsstyrelsen, som har foreta…

Opdatering den 9. juni 2021

Der blev den 15. april 2021 afholdt hovedforhandling i sagerne mod de sagsøgte. Kraftvarmeværket fik medhold i sagerne.  Efterfølgende har de sagsøgte…

Opdatering den 10. november 2020

Der er berammet en dato til hovedforhandling i retssagerne. Hovedforhandling er berammet til den 15. april 2021.

Opdatering den 6. november 2020

Opdatering 27. oktober 2020

Grundet besværliggørelse af generalforsamlingen på grund af restriktionerne i forbindelse med COVID-19, vil generalforsamlingen den 29. oktober 2020 b…

Opdatering den 26. oktober 2020

Grundet omstændighederne med COVID-19, så vil der alene skulle stemmes om godkendelse af regnskab.  Årsregnskabet 2019-20 ligger på hjemmesiden. Det k…

Opdatering den 26. oktober 2020

Fredag den 23. oktober 2020 blev der indført yderligere restriktioner. Dette betyder, at der nu er et forsamlingsforbud for mere end 10 personer på sa…

Opdatering den 21. oktober 2020

Efter flere henvendelse angående punkt 7 ”Afstemning om betaling af engangsbeløb” til generalforsamlingen, vil vi gerne tilknytte et par kommentar. De…

Opdatering den 12. oktober 2020

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 29. oktober 2020 i Langkastrup forsamlingshus kl. 18:30   Dagsorden er som følgende:  1. Valg af dirig…

Opdatering den 7. oktober 2020

Der har i sagen mod de resterende varmeaftagere været et telefonisk retsmøde, hvor der blev talt om sagens videre forløb. I henhold til sagens omfang,…

Opdatering den 23. juni 2020

Vi beklager de tekniske problemer, som har været skyld i, at hjemmesiden har været nede i et stykke tid. Som det ser ud lige nu, vil sagerne mod de t…

Opdatering den 28. februar 2020

Retssagen som verserer mod de sidste (alle sagerne er slået sammen til én) som ikke ønsker at betale, skulle have være foretaget i Retten, men advokat…

Opdatering 26.11-19

Opdatering  Microwa har fået mange henvendelser angående den yderligere opkrævning, som blev besluttet på generalforsamlingen. På baggrund heraf sende…

Opdatering 21. november 2019

Flere har efterspurgt det godkendte regnskab fra generalforsamlingen, og derfor fremlægges regnskabssammendraget herpå hjemmesiden nedenfor.

Opdatering den 26. september 2019

Der blev tirsdag den 24. september 2019 afholdt ordinær generalforsamling.  På generalforsamlingen blev det vedtaget, at der vil blive 4 opkærvninger…

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 24. september 2019 i Langkastrup forsamlingshus kl. 18:30

Den faste ejendom er solgt

Den faste ejendom er solgt, dog med nogle forbehold, som skal opfyldes. Det betyder, at vi forventer, at i løbet af august måned at kunne indfri gælde…

Den faste ejendom er endnu ikke bortsolgt

Opdatering den 11. juni 2019 Den faste ejendom er endnu ikke bortsolgt, eftersom der fortsat forhandles  priser og vilkår for overdragelsen. Det endel…

Opdatering den 13. maj 2019

Opdatering den 13. maj 2019 Pr. 1. maj 2019 har alle andelshavere og forbrugere skulle indbetale det sidste afdrag i forhold til den oprindeligt budge…

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling den 17 september 2018 kl. 19 i Langkastrup forsamlingshus. Regnskabet kan gen…

Svar fra Randers Kommune 2018

Bestyrelsen har modtaget følgende mail, angående betaling af de 10 rater for dette regnskabsår. Vi henviser til svaret fra forvaltningen for Miljø og…

Opdatering fra værket

15-07-2018En lille opdatering fra værket:Værket har modtaget en klage vedr. priserne 2018/2019.Klagen, samt svar fra forsyningstilsynet kan læses her.…

Nyhedsbrev Maj 2015

Nyhedsbrev maj 2015 Tak for sidstBestyrelsen vil gerne starte med at takke for det store fremmøde til voresinformationsmøde i Hørning. Hvor der var pl…

Materialer fra Informationsmøde d. 18/3/15

Materialer fra Informationsmøde d. 18/3/15 Her kan i hente de dokumenter og præsentationer der blev vist på informationsmøde.

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev fra Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk Amba, Marts 2015 Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk AmbaNyhedsbrev - Marts 2015 Informationsmøde…

Aktindsigt i korrespondance mellem ULK og Randers Kommune

Aktindsigt i korrespondance mellem ULK og Randers Kommune Jævnfør Nyhedsbrev Marts 2015 Aktindsigten i korrespondance mellem ULK og Randers Kommune…

Høringsforslag fra Energistyrelsen

Høringsforslag fra Energistyrelsen Høringsforslag der bl.a. omhandler ULKs fremtid hvis det, en gang i fremtiden, besluttes at der skal arbejdes vide…

Nyhedsbrev januar 2015

Nyhedsbrev fra Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk Amba, Januar 2015 Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk AmbaInformations Brev – Januar 2015Samarbej…

Nyhedsbrev December 2014

Nyhedsbrev fra december måned med info omkring nye priser fra 1/1/15 og de spor bestyrelsen arbejder med. December 2014Det har været en tid med mange…

Beretning og Referat fra Generalforsamlingen d. 22-10-2014

Beretning og Referat fra Generalforsamlingen d. 22-10-2014 Nu ligger beretningen og referatet fra generalforsamlingen klar til visning.Referat

Informationsbrev november 2014

Informations Brev November 2014 Så ligger informations brevet fra den nye bestyrelse klar. Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk AmbaInformations Brev…

Bestyrelsen har konstitueret sig

Bestyrelsen har konstitueret sig Der er valgt ny bestyrelse og de har nu konstitueret sig Jane Kløve BojeFormand Claus MølgaardNæstformand Bo Johan…

Bestyrelsen skal konstitueres

Bestyrelsen skal konstitueres Efter generalforsamlingen onsdag d. 22. oktober 2014 venter vi nu på, at den nye bestyrelse skal konstitueres

Overdragelse til VERDO

Overdragelse til VERDO Nu ligger overdragelsesaftalen klar til endelig godkendelse på generalforsamlingen på onsdag d. 22. oktober 2014

Dagsorden til generalforsamling

Dagsorden til generalforsamling D. 22. oktober er der generalforsamling i Langkastrup Forsamlingshus kl. 19.00   Uggelhuse-Langkastrup kraftvarmeværk…

Nyhedsbrev Oktober

Nyhedsbrev ULK Det har været et travlt og hektisk år for bestyrelsen ogordinære General Forsamlingen d. 22 oktober.Bestyrelsen har siden informationsm…

Generalforsamling i Langkastrup Forsamlingshus

Generalforsamling i Langkastrup Forsamlingshus Onsdag d. 22. oktober 2014 kl. 19.00. Der er i lokalavisen Norddjurs sneget sig en fejl ind. Vi vil…

Nyhedsbrev September 2014

Informationsmøde

Informationsmøde Mandag d. 22. september 2014 inviterer bestyrelsen Uggelhus Langkastrups Kraftvarmeværks andelshavere og varmeforbrugere til informat…

Højsesteretsdom

Højesteretsdom Højesteretsdom afsagt mandag d. 16. juni 2014

Nyhedsbrev juni

VERDO, ULK og Randers Kommune holdt møde d. 6 juni 2014. Mødet blev afholdt i en god, konstruktiv og løsningsorienteret tone. Der er bred enighed fraa…

Oplæg til sammenslutning med VERDO

Oplæg til sammenslutning med VERDO

Notat fra Randers Kommune

Notat fra Randers Kommune Læs notatet fra Randers Kommune her

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling D. 27. maj afholdes ekstraordinær generalforsamling Uggelhuse-Langkastrup kraftvarmeværk a.m.b.a. (ULK) afholderEKSTR…

Indkaldelse til oplysningsmøde

Indkaldelse til oplysningsmøde Der indkaldes hermed til oplysningsmøder med Energitjenesten i Langkastrup Forsamlingshus den 22/4 kl. 19-20 og i Ugge…

Brev fra Borgmesteren

Brev fra borgmesteren

Nyhedsbrev april

Nyhedsbrev ULK april 2014. Bestyrelsen vil gerne takke for den store interesse og input fra salen ifm. informationsmødet d. 20marts. Bestyrelsen synes…

Slideshows

Slideshows Her kan du se slideshows fra informationsmødet d. 20. marts

Artikel fra Randers Amtsavis

Informationsmøde marts 2014

Vi inviterer til informationsmøde kl. 19.00 i Uggelhuse ForsamlingshusBestyrelsen for Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk inviterer hermed ULKsandels…

Pressemeddelelse fra Dansk Fjernvarme

Læs pressemeddelelsen fra Dansk Fjernvarme 30. januar 2014

Åbent brev til byrådet i Randers Kommune

Læs her det åbne brev til byrådet i Randers Kommune.