Den faste ejendom er solgt

28. juni 2019

Opdatering den 28. juni 2019

Den faste ejendom er solgt, dog med nogle forbehold, som skal opfyldes. Det betyder, at vi forventer, at i løbet af august måned at kunne indfri gælden, og anmode Randers Kommune om at indfri forblivelsespligten.
I løbet af august måned 2019 vil der blive afholdt generalforsamling, hvorunder der skal drøftes, om der kan blive behov for opkrævning af en sidste indbetaling fra alle forbrugere. En sådan sidste betaling forventes maksimalt at udgøre 2.000 kr. pr. husstand. Der vil således ikke i perioden fra dags dato og frem til 1. september 2019 blive opkrævet ydelser.