Ekstraordinær generalforsamling

18. maj 2014

Ekstraordinær generalforsamling

D. 27. maj afholdes ekstraordinær generalforsamling

Uggelhuse-Langkastrup kraftvarmeværk a.m.b.a. (ULK) afholder
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Langkastrup forsamlingshus tirsdag d.27 maj 2014 kl. 19.00-21.00


Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 4 stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Orientering fra bestyrelsen.
5. Behandling og afstemning om indkommet forslag stillet af Jørgen og Kirsten Kragh ”Debat
og afstemning om lukning af hanerne med henblik på senere lukning af værket”.
6. Eventuelt.
Jf. §6 stk. 13 i ULKs vedtægter er der mulighed for andelshaverne at fremsætte ønsker om
afholdelse af en ekstraordinære generalforsamling. Jørgen og Kirsten Kragh har taget initiativ til at
fremsætte forslaget; ”Debat og afstemning om lukning af hanerne med henblik på senere lukning af
værket” støttet v. underskrift af 78 andelshavere. Derfor bliver der indkaldt til ekstraordinære
generalforsamling.
På bestyrelsens vegne Dorthe Grand.