Generalforsamling 2021

25. oktober 2021

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk har gæld til Skattestyrelsen. Dette har resulteret i, at vi er blevet kontaktet af Gældsstyrelsen, som har foretaget udlæg i alle aktiver. Der er dermed kun få midler tilbage til revisor og Microwa. Det er derfor rent økonomisk ikke muligt at afholde en generalforsamling som sædvanligt. 

 

Vi indstiller derfor til at regnskabet alene godkendes af likvidator. Hvis der er nogle konkrete protester, så hører vi gerne, hvordan en generalforsamling vil kunne gennemføres.