Opdatering den 12. oktober 2020

12. oktober 2020

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 29. oktober 2020 i Langkastrup forsamlingshus kl. 18:30

 

Dagsorden er som følgende: 

1. Valg af dirigent

2. Likvidators beretning angående status på likvidation

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse 

4. Budget for indeværende drifts år fremlægges til godkendelse

5. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

6. Valg af revisor

7. Afstemning om betaling af engangsbeløb 

8. Eventuelt

 

Det er vigtigt, at vi overholder myndighedernes generelle råd om COVID-19. Derfor opfordrer vi til, at man bliver hjemme hvis man har symptomer, holder afstand samt generelt tager hensyn til hinanden.

 

Indkaldelsen bliver fremsendt som brev til alle varmemodtagere. 

Dette må meget gerne videreformidles på facebook.