Indkaldelse til generalforsamling

6. september 2019

Opdatering den 6. september 2019

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 24. september 2019 i Langkastrup forsamlingshus kl. 18:30

 

Dagsorden er som følgende: 

1. Valg af dirigent

2. Likvidators beretning angående status på likvidation

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse 

4. Budget for indeværende drifts år fremlægges til godkendelse

5. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

6. Valg af revisor

7. Afstemning om betaling af engangsbeløb 

8. Eventuelt

 

Indkaldelsen bliver fremsendt som brev til alle varmemodtagere. 

Der vil løbende komme oplysninger her på hjemmesiden inden generalforsamlingen, så vi opfordre alle til at holde sig opdateret. 

Dette må meget gerne videreformidles på facebook.