Nyhedsbrev Oktober

9. oktober 2014

Nyhedsbrev ULK


Det har været et travlt og hektisk år for bestyrelsen og
ordinære General Forsamlingen d. 22 oktober.
Bestyrelsen har siden informationsmødet d. 22 september forhandlet videre med VERDO for
at kunne fremlægge det endelig
proces og dette er grunden til, at aftalen
nyhedsbrev.
Det er på General Forsamlingen
med VERDO sporet efter General Forsamling
website; http://www.uggelhuse
Vedlagt dette nyhedsbrev er den endelig
På dagsorden er der flere afstemnings
Under pkt. 5 på dagsordnen, Forsalg fra bestyrelsen:
• Godkendelse af betinget aftale om overdragelse af Uggelhuse
Kraftvarmeværk til Verdo
Der er indkomne forslag fra andel
• Bestyrelsen pålægges, at udskyde beslutningen om harmoniseringen med VERDO indtil
der foreliggeret belyst beslutningsgrundlag samt en godkendelse fra Energitilsynet.
• Bestyrelsen pålægges, at undersøge
hvis forbruger indbetaler deres andel på ca. Kr 28.000 værkets gæld, og
afskrivningsgrundlaget reduceres tilsvarende.
• Bestyrelsen pålægges at undersøge muligheden for en kont
værket over en 3 års periode.
Det har desværre indsneget sig en fejl i Lokalavisen Norddjurs angående mødestedet for
Generalsamlingen. Generalforsamlingen
19.00. I bedes venligst møde kun én deltager pr. husstand
da vi forventer stort fremmøde. Med
Det er vigtigt, at alle husstande tilsluttet ULK er repræsenteret til General Forsamlingen
alle afgiver deres stemmer og dermed
Velmødt d. 22 oktober.
Nyhedsbrev ULK oktober 2014.
g hektisk år for bestyrelsen og nu går slutspurten ind
General Forsamlingen d. 22 oktober.
Bestyrelsen har siden informationsmødet d. 22 september forhandlet videre med VERDO for
fremlægge det endelige tilbud fra VERDO. Det har været en lang og ret kompliceret
at aftalen endnu ikke ligger helt klar til udsendelse med dette
General Forsamlingen, at det besluttes, om der skal arbejdes videre med en aftale
efter General Forsamlingen. Aftalen, når den ligger klar
http://www.uggelhuse-fjernvarme.dk/ og sendes sammen med alm post.
Vedlagt dette nyhedsbrev er den endelige dagsorden for General Forsamlingen.
afstemnings temaer angående værkets fremtid.
Forsalg fra bestyrelsen:
Godkendelse af betinget aftale om overdragelse af Uggelhuse-Langkastrup
erdo.
indkomne forslag fra andelshaver/varmeaftager til pkt 6 på dagsorden;
at udskyde beslutningen om harmoniseringen med VERDO indtil
belyst beslutningsgrundlag samt en godkendelse fra Energitilsynet.
, at undersøge hvilken varmepris ULK kan tilbyde forbrugerne,
hvis forbruger indbetaler deres andel på ca. Kr 28.000 værkets gæld, og
afskrivningsgrundlaget reduceres tilsvarende.
Bestyrelsen pålægges at undersøge muligheden for en kontrolleret nedlukning af
værket over en 3 års periode.
desværre indsneget sig en fejl i Lokalavisen Norddjurs angående mødestedet for
Generalforsamlingen holdes i Langkastrup Forsamlingshus d. 22 oktober kl
møde kun én deltager pr. husstand og møde i god tid til registrering
fremmøde. Medbring venligst en kuglepen.
at alle husstande tilsluttet ULK er repræsenteret til General Forsamlingen
dermed gør deres indflydelse gældende.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for ULK
slutspurten ind mod ULKs
Bestyrelsen har siden informationsmødet d. 22 september forhandlet videre med VERDO for,
fra VERDO. Det har været en lang og ret kompliceret
til udsendelse med dette
skal arbejdes videre med en aftale
klar, postes på ULKs
des sammen med alm post.
dagsorden for General Forsamlingen.
.
Langkastrup
å dagsorden;
at udskyde beslutningen om harmoniseringen med VERDO indtil
belyst beslutningsgrundlag samt en godkendelse fra Energitilsynet.
hvilken varmepris ULK kan tilbyde forbrugerne,
hvis forbruger indbetaler deres andel på ca. Kr 28.000 værkets gæld, og
rolleret nedlukning af
desværre indsneget sig en fejl i Lokalavisen Norddjurs angående mødestedet for
holdes i Langkastrup Forsamlingshus d. 22 oktober kl
og møde i god tid til registrering,
at alle husstande tilsluttet ULK er repræsenteret til General Forsamlingen, så