Opdatering 21. november 2019

21. november 2019

Opdatering 21. november 2019

Flere har efterspurgt det godkendte regnskab fra generalforsamlingen, og derfor fremlægges regnskabssammendraget herpå hjemmesiden nedenfor. 

De 500 kr., som det blev bestemt, at hver varmeaftagere skulle betale 4 gange fra den 1. november 2019 til den 1. februar 2020, er opgjort som et skøn på baggrund af manglende likviditet til indfrielse af forpligtelser.