Opdatering 26.11-19

26. november 2019

Opdatering 

Microwa har fået mange henvendelser angående den yderligere opkrævning, som blev besluttet på generalforsamlingen. På baggrund heraf sendes der brev ud til alle angående opkrævningen, og referatet fra generalforsamlingen vedlægges brevet. 

 

Vedrørende de verserende retssager, har vi haft et telefonisk retsmøde, og vi forventer, at sagerne kan behandles på én dag. Lige nu afventer vi en dato fra Retten.