Opdatering den 13. maj 2019

13. maj 2019

Opdatering den 13. maj 2019

Pr. 1. maj 2019 har alle andelshavere og forbrugere skulle indbetale det sidste afdrag i forhold til den oprindeligt budgetteret betalingsplan.

Bortset fra 6 personer som har valgt at føre retssag mod værket, så har alle betalt hvert sit, dog undtaget nogle enkelte, som afdrager eller i øvrigt ikke har betalt grundet manglende økonomi, men disse forventes at kunne betale over en fremtidig periode.

Værket forventer, at kunne indfri lånene i værket i indeværende måned, og der er samtidig en forhåbning om, at Randers Kommune herefter hurtigt vil ekspedere sletning af den tinglyste forblivelsespligt.

Vi er i gang med at bortsælge selskabets aktiver, og det forventes, at disse vil være afhændet inden udløbet af maj måned.

Der vil, så vidt muligt, blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i værket efter udløbet af maj måned, hvorunder der skal tages stilling til de resterende retssager mod værket, samt betaling af et sidste bidrag til værket, der forventes at blive i størrelsesordenen, ca. kr. 2.500, hvorefter værket endeligt kan indfri alle forpligtelser.

 


UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARMEVÆRK AMBA i likvidation er i færd med nedlukningsprocessen.

Det går fremad med bobehandlingen. Selskabet er igang med at inddrive de forfaldne beløb, som nogle forbrugere ikke har betalt. Der verserer nogle retssager herom for at få inddrevet respektive beløb.

Der er ved at blive set på, hvorledes selskabets ejendom og øvrige aktiver kan afhændes på bedst mulig vis. Det har for interesserede købere været en forudsætning, at der kunne ske ændring af lokalplanen, således at ejendommen kunne anvendes til andre formål end at drive et kraftvarmeværk. Kommunen har imødekommet likvidators anmodning om nærværende ændring, som på nuværende tidspunkt er ved at blive gennemført.

 


UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARMEVÆRK AMBA er hermed taget under likvidation. Beslutningen blev truffet i forbindelse med den afholdte generalforsamling den 17. september 2018.

Der er nu lavet en ordning med Microwa abc ApS, således at man kan indbetale alle resterende afdrag på én gang, hvis man vil. Kontakt venligst Microwa abc ApS for nærmere oplysning herom på abc@microwa.dk.

Advokat David Schouenborg er i forbindelse hermed blevet udpeget som likvidator. Al fremtidig henvendelse vedrørende virksomheden bedes derfor rettes til ulk@jslaw.dk eller på tlf. 22 63 81 83.

 

DOWNLOAD
Godkendt Referat Fra Generalforsamling Ulk 20180917