Opdatering den 21. oktober 2020

21. oktober 2020

Efter flere henvendelse angående punkt 7 ”Afstemning om betaling af engangsbeløb” til generalforsamlingen, vil vi gerne tilknytte et par kommentar. Det er vores opfattelse, at andelshavere og varmeaftagere ikke hæfter for yderligere gæld, end hvad der er blevet opkrævet til og med at forblivelsespligten blev ophævet. Yderlig betaling til varmeværket vil således være frivilligt.

 

Generalforsamlingen har derfor primært til formål at formelt stemme for årsregnskabet. Grundet COVID-19 opfordrer vi til, at det kun er jer, som har en særlig interesse i at blive opdateret på foreningens status, som møder op til generalforsamlingen.