Hovedforhandling - Landsretten

25. oktober 2021

I opdateringen fra den 9. juni 2021 fremgår det, at de sagsøgte havde anket byretsdommen til Landsretten. 

Der er berammet dato til hovedforhandling i Landsretten den 18. januar 2022.