Opdatering den 7. oktober 2020

7. oktober 2020

Der har i sagen mod de resterende varmeaftagere været et telefonisk retsmøde, hvor der blev talt om sagens videre forløb. I henhold til sagens omfang, var det dommerens opfattelse, at sagen ikke ville være klar til hovedforhandling den 20. oktober 2020, som først forventet. Hovedforhandlingen er dermed udsat til foråret 2021.