Opdatering den 9. juni 2021

9. juni 2021

Der blev den 15. april 2021 afholdt hovedforhandling i sagerne mod de sagsøgte. Kraftvarmeværket fik medhold i sagerne. 

Efterfølgende har de sagsøgte v. advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel anket sagerne til Landsretten. 

Det forventes, at det vil tage op til et år, før der foreligger en dom hos Landsretten.